Huvudförhandlingen i fågeläggsmålet är avslutad

2017-12-14

Tingsrätten kommer meddela dom i målet den 25 januari 2018 kl. 11.00. I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av domen.

Med hänsyn till intresset kring målet är det möjligt att beställa domen genom att anmäla intresse till Per-Johan.Wik@dom.se. Ange i anmälan vilken epostadress ni önskar få domen skickad till.

Senast ändrad: 2017-12-14