Huvudförhandlingen i det s k Sigma-målet har avslutats

2020-06-17

Femton personer åtalades i oktober 2019 för bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. I målet har åklagarna påstått att de åtalade personerna ingår i en organiserad verksamhet med modus att smuggla stora mängder heroin och/eller kokain till bl.a. Sverige.

Efter 67 förhandlingsdagar har huvudförhandlingen nu avslutats. Av de femton åtalade personerna är fjorton häktade. Dessa personer ska vara fortsatt frihetsberövade till dess dom meddelas. Två personer ska genomgå rättspsykiatrisk undersökning.

Tingsrätten behöver i vart fall sex veckor för att sammanställa domen i målet.