Huvudförhandlingen i brottmålet om Lilla hjärtat avslutas den 2 juni

2021-06-01

Hovrättens förhandling i brottmålet B 2705-20 (Lilla hjärtat) kommer att avslutas under onsdagen den 2 juni med genomgång av den tilltalades personliga förhållanden och parternas slutanföranden.