Huvudförhandlingen avslutad i mål om skolattack i Kristianstad

2022-06-02

Tingsrätten har igår avslutat huvudförhandlingen i ovannämnda mål som rör bl.a. försök till mord vid en skola i Kristianstad. Dom i målet kommer att meddelas den 14 juni 2022 kl. 14.00 genom att hållas tillgänglig hos tingsrätten. Den tilltalade är fortsatt häktad.