Huvudförhandlingen avslutad i mål om brott på förskola i Botkyrka

2020-05-07

Dom i målet kommer att meddelas den 14 maj 2020 kl. 11.00. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska vara fortsatt häktad till dess att dom i målet meddelas eller annat beslutas.

Ett pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att dom i målet meddelas.