Huvudförhandlingen avslutad i "Allra-målet"

2021-06-01

Dom kommer att meddelas den 22 juli 2021 kl. 10.00.