Huvudförhandlingen avseende mord m.m. på Emporia nu avslutad

2023-08-22

Huvudförhandlingen har pågått i sex dagar och till största delen hållits inom stängda dörrar. Skälen för det är dels den tilltalades låga ålder, dels att förundersökningssekretess fortfarande gäller avseende utredningen mot de ytterligare sju personer som är misstänkta och häktade för delaktighet i brottsligheten.

Åklagaren yrkade vid huvudförhandlingens slut att 16-åringen ska dömas till sluten ungdomsvård i fyra år. Försvarets uppfattning är att längden på den slutna ungdomsvården bör bestämmas till två år och någon månad.

– Dom i målet kommer att meddelas fredagen den 1 september klockan 11. 16-åringen ska vara fortsatt häktad i avvaktan på domen, säger chefsrådmannen Lennart Strinäs.