Huvudförhandling ställs in och tas om från början

2019-06-18

I målet har framkommit misstanke om att den tidigare ledamoten tillika ordföranden varit berusad under en rättegångsdag. Tingsrätten har i beslutet bedömt att trots den olägenhet ett beslut att ta om huvudförhandlingen innebär, intresset av förtroendet för den rättsskipande verksamhetens förmåga att tillhandahålla en rättvis rättegång i sammanhanget väger tyngst. Den fortsatta huvudförhandlingen har därför ställts in.

Tingsrättens beslut får inte överklagas. Besked om när ny huvudförhandling inleds ges så snart det är möjligt.

Senast ändrad: 2019-06-18