Huvudförhandling om åtal för mord på Länsmanstorget

2023-01-12

Om huvudförhandlingen

Fredagen den 20 januari 2023 inleds huvudförhandlingen om åtal mot fem personer för inblandning i mord på Länsmanstorget den 7 juli 2022. Huvudförhandlingen beräknas pågå under nio dagar fram till och med den 17 februari 2023 och även innefatta åtal för grovt vapenbrott m.m. En preliminär förhandlingsplan med information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig vid tingsrätten. För att beställa material kontakta avdelning6tgg@dom.se. Skriv ”B 10918-22” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Platserna är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar.Representanter för media som önskar närvara ombeds anmäla sig senast den 18 januari 2023 kl. 10.00 till maria.k.broberg@dom.se. Först till kvarn gäller.