Huvudförhandling mot bland andra en tidigare styrelseledamot och ordförande i en fotbollsklubb i Östersund avseende trolöshet mot huvudman m.m.

2021-08-25

Domen har överklagats till Hovrätten för Nedre Norrland. Hovrättens huvudförhandling kommer att påbörjas den 7 september 2021 och beräknas pågå i 15 dagar, med tre reservdagar.

Bokade förhandlingsdagar är:7–9 september 202114–16 september 202121–23 september 202128–30 september 20215–7 oktober 202112–14 oktober 2021 (reservdagar)med start kl. 09.00 samtliga förhandlingsdagar.

PlatsbokningPå grund av den rådande pandemisituationen kommer det endast finnas ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 1 september kl. 13.00 genom e-post till hovratten.nedrenorrland@dom.se

Det kommer endast finnas ett fåtal åhörarplatser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

 E-post