Huvudförhandling i omfattande mål med bevisning från Encrochat

2021-09-21

Åtal kommer att väckas senast den 23 september 2021 kl. 11.00.

Tingsrättens målnummer är f.n. B 9477-20 men handläggningen kommer, från det att åtal väcks, ske i mål B 9477-21.

För frågor kontakta ansvariga domstolshandläggare Marie Ahlberg och Annika Wikstrand.

 

 Handlingar kan beställas här: