Huvudförhandling i målet om mord på Latinskolan den 21 mars 2022

2022-07-06

Huvudförhandlingen kommer att påbörjas onsdagen den 20 juli 2022. Förhandlingen är planerad att pågå tre ytterligare dagar, den 26, 27 och 28 juli 2022, med start kl. 9.00 varje förhandlingsdag.

Förhandlingen hålls i sal 52, Rättscentrum, Porslinsgatan 4A, Malmö med möjlighet till medseende och medlyssning i sal 4 på Malmö tingsrätt, Kalendegatan 1, Malmö.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i sal 52. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för nära anhöriga och media. Presslegitimation krävs för media. Föranmälan sker till säkerhetsskyddschefen Ulf Cederborg genom e-post till ulf.cederborg@dom.se eller telefon 0732-75 11 56 senast den 15 juli 2022.

För allmänheten kommer det att finnas åhörarplatser i sal 4 på Malmö tingsrätt, Kalendegatan 1 med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid tingsrättens entré. Vid kontrollen får alla besökare passera en metalldetektorbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen underlättas ju färre föremål någon har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att vara på plats i god tid.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen eller sidosalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Ordföranden kommer vid förhandlingens början lämna besked om medias möjlighet att göra ljudupptagningar. Ordföranden kan vid samma tidpunkt komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Övrigt

För beställningar av handlingar hänvisas till avd3.malmo.tingsratt@dom.se.

För praktiska frågor om förhandlingen bör kontakt i första hand tas med säkerhetsskyddschefen Ulf Cederborg. För andra frågor bör kontakt under vecka 28 tas med rådmannen Niklas Ljunggren (040-35 33 76) och under vecka 29 med rådmannen Karin Mårtensson (040-35 33 47).

Lagmannen Johan Kvart kommer att döma i målet tillsammans med tre nämndemän.