Huvudförhandling i målet om mord och brott mot griftefriden

2019-03-04

Huvudförhandlingen kommer att hållas i Haparanda tingsrätts sal 1 i Haparanda. Förhandlingen startar kl. 09.00 den 13 mars 2019 och kommer att fortsätta fredagen den 15 mars 2019. Tidpunkt för dom eller beslut i målet kommer att meddelas i ett pressmeddelande i anslutning till att huvudförhandlingen avslutas.Eftersom det finns begränsat med plats för åhörare kommer tingsrätten att erbjuda allmänheten och journalister att följa rättegången genom videolänk från sal 2 i Haparanda.

Kontaktuppgifter

Vid frågor av praktisk natur eller om ni vill beställa handlingar i målet kan ni vända er till Peter Invall, 0922-281 20 eller till Katariina Kitti, 0922-281 15 eller skicka e-post till haparanda.tingsratt@dom.se

Senast ändrad: 2019-03-04