Huvudförhandling i mål som berör grov skadegörelse, grov mordbrand m.m.

2020-12-02

Huvudförhandlingsplan

Förhandlingen börjar klockan 09:00 i sal 5 respektive förhandlingsdag.

Dag 1, 7/12

Yrkanden, inställningar, sak framställan (åp 1-3)

Förhör med målsägande

Förhör med tilltalade

 

Dag 2, 11/12

Fortsatta förhör tilltalade

Vittnesförhör

 

Dag 3, 14/12

Ev återstående förhör från dag 1 och 2

Slutplädering (åp 1-3)

 

Dag 4, 15/12

Yrkanden, inställningar, sak framställan (åp 4-5)

Vittnesförhör

 

Dag 5, 17/12

Yrkanden, inställningar, sak framställan (åp 6)

Förhör med tilltalade

Vittnesförhör

 

Dag 6, 18/12

Ev återstående förhör från dag 4 och 5

Slutplädering (åp 4-6)

 

Begränsat antal åhörarplatser

Förhandlingen kan komma att äga rum inom stängda dörrar, med anledning av att det är ett ungdomsmål. Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i sal 5. På grund av den pågående pandemin kommer antalet platser emellertid att vara ytterst begränsat (14 st). Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för anhöriga samt media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats.

Samtliga förhandlingsdagar kommer det för allmänheten att finnas 12 åhörarplatser i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen påbörjas.

 

Information om pandeminOm tingsrätten