Huvudförhandling i mål rörande åtal för vållande till annans död, grovt brott

2023-05-03

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast fredagen den 5 maj 2023 kl. 14.00 genom e-post eller telefon till domstolshandläggaren Anna Wester, se kontaktinformationen.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under huvudförhandlingen.

Efter beslut från tingsrätten får åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Övrig information

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformationen. Beställningar kan med fördel göras per e-post.

För frågor som rör handläggningen av målet hänvisas i första hand till tingsfiskalen Emma Johnsson eller domstolshandläggaren Anna Wester, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet är rådmannen Anna Liljenberg Gullesjö.