Huvudförhandling i mål om vapenfynd i container inleds torsdag 2 maj

2019-04-30

Huvudförhandlingen hålls i tingssal 1. Med anledning av den pågående ombyggnationen kommer sidosal (tingssal 11, plan 2) användas för allmänhet och media som vill följa förhandlingen. Antalet åhörarplatser är begränsat.  Representanter för nyhetsredaktioner ombeds därför anmäla intresse att närvara vid förhandlingen. Anmälan ska ske senast kl. 13.00 den 30 april till domstolen via e-post,  jonkopings.tingsratt@dom.se (gäller endast representanter för mynhetsredaktioner)

Tingsrätten har fattat beslut om säkerhetskontroll, det innebär att besökare kommer att genomgå den av domstolen uppsatta säkerhetskontrollen vid tingsrättens entré. Kom därför i god tid.

Huvudförhandlingen beräknas pågå under sex dagar, den 2, 3, 6, 8, 9 och 14 maj mellan kl. 09.00 och 16.30. Förhör med den tilltalade är planerat att hållas den 3 maj. Förhör med vittnen kommer äga rum den 6 och 8 maj.

Information om ordningsregler för dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling.

Tystnad ska råda i salen.

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma.

Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.

Ordförande i målet är chefsrådmannen Agneta Lilja.

Åklagare i målet är kammaråklagarna Frida Noldin och Petra Schöniger.

Offentlig försvarare för tilltalad är advokaten Maria Sturesson.

 

Senast ändrad: 2019-04-30