Huvudförhandling i mål om tjänstefel

2021-05-10

Åtalet avser hanteringen av två flaskor, varav en ska ha innehållit narkotika och hälsofarliga preparat. Enligt åklagaren ska en annan person än de båda tilltalade ha tagit med flaskorna från en polisstation. Därefter ska flaskorna ha tagits med till en fest, varvid en kvinna ska ha druckit ur dem och senare avlidit.

Vid den första huvudförhandlingsdagen kommer sakfram­ställningar att hållas på förmiddagen och förhör med de båda tilltalade på eftermiddagen. Vittnesförhör ska hållas den andra huvudförhandlingsdagen.

Tingsrätten återkommer med ett pressmeddelande i samband med att dom meddelas i målet.