Huvudförhandling i mål om synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet inleds den 2 mars 2020

2020-02-27

Huvudförhandlingen beräknas pågå i ca 40 dagar och kommer att hållas i sal 37. Utöver reserverade platser för media finns ett begränsat antal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

För beställningar av handlingar, se kontaktinformationen. För frågor om målet bör kontakt tas i första hand med domstolshandläggaren Fanny Palmqvist. Ordförande i målet kommer att vara rådmannen Karin Walberg.