Huvudförhandling i mål om sexuellt ofredande

2019-11-22

Den 25 och 27 november 2019 kommer tingsrätten att hålla huvudförhandling i ett i massmedia uppmärksammat mål i vilket åtalet rör tre fall av sexuella ofredanden. Förhandlingen kommer dag 1 att äga rum i sal 27 och dag 2 i sal 34.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i salarna. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

För beställningar av handlingar, se kontaktuppgifter till höger. För frågor om målet bör kontakt tas i första hand med tingsnotarien Peder Mühlenbock. Ordförande i målet är lagmannen Gudrun Antemar.