Huvudförhandling i mål om mord i närheten av sjön Magelungen avslutad

2022-04-14

I målet är en man åtalad för mord. Tingsrätten har beslutat att den åtalade mannen ska vara häktad till dess domen meddelas eller annat beslutas.

Tingsrätten planerar att meddela dom i målet den 27 april 2022 kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till domstolshandläggaren Ronja Ohlson på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning5@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).