Huvudförhandling i mål om mord den 11 november 2021 i Gävle

2022-05-25

Rättegången i målet kommer att påbörjas den 23 maj 2022 och därefter fortsätta den 30 maj fram till den 3 juni 2022. Förhandlingen hålls i Attunda tingsrätts säkerhetssal, sal 1. Förhandlingsplanen är följande:

Dag 1, 23 maj 2022 kl. 10:00 – 16:30: Yrkanden, inställning och sakframställningar.

 

Dag 2, 30 maj 2022 kl. 10:00 – 16:30: Målsägandeförhör och förhör med de misstänkta.

 

Dag 3, 31 maj 2022 kl. 09:00 – 16:30: Fortsatta förhör med de misstänkta. Vittnesförhör.

 

Dag 4, 1 juni 2022 kl. 09:00 – 16:30: Fortsättning vittnesförhör.

 

Dag 5, 2 juni 2022 kl. 09:00 – 16:30: Fortsättning vittnesförhör/vittnesattester. Personalia.

 

Dag 6, 3 juni 2022 kl. 09:00 – 16:30: Slutpläderingar.

 

Platsbokning och ackreditering

Ingen platsbokning eller ackreditering krävs.

 

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

 

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhand-lingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

 

Frågor

Vid praktiska frågor vänligen kontakta tingsnotarien Lisa Östlin.

Mail: Lisa.ostlin@dom.se

Telefon: 026-176 745

 

Beställa handlingar

För att ta del av handlingar i målet vänligen kontakta Gävle tingsrätt via mail, telefon eller genom att besöka tingsrätten.

Mail: gavle.tingsratt@dom.se

Telefon: 026-176 700

Besöksadress: Lantmäterigatan 4, 802 64 Gävle