Huvudförhandling i mål om mord avslutad

2022-02-18

Tingsrätten har meddelat beslut om att den tilltalade kvinnan ska vara fortsatt häktad till dess tingsrätten meddelar dom eller beslutar annat. Dom kommer att meddelas den 4 mars 2022 klockan 14:00.