Huvudförhandling i mål om medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord i Södertälje i oktober 2022

2023-05-17

Enligt åtalet har medhjälpen bestått i att de två männen hanterat en motorcykel, elsparkcyklar samt klädesplagg som ska ha använts av gärningsmännen vid brotten.

Åklagaren bedömer att brotten är ett led i en konflikt mellan olika grupperingar inom den kriminella nätverksmiljön i Södertälje.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen på Attunda tingsrätt, Tingsvägen 13 i Sollentuna. Huvudförhandlingen planeras pågå i nio dagar. Information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlinsplan.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.