Huvudförhandling i mål om människorov m.m.

2019-12-23

Huvudförhandlingsplan

Huvudförhandling i målet kommer att inledas den 2 januari 2020. Under dagen kommer tingsrätten att gå igenom yrkanden, inställningar och sakframställningar.

Förhandlingen fortsätter den 3 januari 2020. Då kommer det att hållas förhör med målsägandena.

Den 8 januari 2020 hålls förhör med den tilltalade och två vittnen och den 9 januari 2020 är avsatt för ytterligare vittnesförhör.

Förhandlingen fortsätter sedan den 13 januari 2020 med resterande vittnesförhör samt personalia och slutpläderingar. Den 14 januari 2020 är inbokad som en reservdag.

Förhandlingen börjar kl. 9.00 alla dagar.

Övrigt

Huvudförhandlingsplanen kan komma att ändras.

Det är för närvarande inte klart i vilken utsträckning huvudförhandlingen kommer att vara offentlig. Närmare besked om detta kommer att lämnas genom nytt pressmeddelande.

Det är förbjudet att filma eller fotografera i rättssalen.

En begäran om att få ut handlingar kan skickas till bestallningartkr@dom.se