Huvudförhandling i mål om människohandel

2023-05-17

Den tilltalade är misstänkt för att ha vilselett elva personer boende i Indien genom att bl.a. mot ersättning påstått sig kunna erbjuda dem anställning i Sverige med viss lön. Målsägandena påstås därefter ha rekryterats, transporterats och inhysts på olika platser i Sverige och Portugal i syfte att exploateras i tvångsarbete eller i annan verksamhet i situationer som för målsägandena inneburit nödläge. Enligt åtalet har målsägandena arbetat inom skogsbruk, med byggnadsarbete och i restaurangbranschen.

Åklagaren begär i andra hand att den tilltalade ska dömas för grov människoexploatering avseende de elva målsägandena genom att bl.a. ha utnyttjat deras beroendeställning genom arbete under uppenbart orimliga villkor.

I tredje hand begärs att den tilltalade ska dömas för grovt bedrägeri genom att ha vilselett målsägandena att betala större summor pengar till honom.

Förhandlingen inleds i Södertälje tingsrätt den 23 maj 2023 kl. 08:30 och beräknas avslutas den 4 juli 2023. Observera att förhandling under två dagar kommer att hållas i Stockholms tingsrätt.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.