Huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg avslutad

2020-12-11

Dom i målet kommer att meddelas den 25 januari 2021 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli.

Sju personer är tillsvidare fortsatt häktade.

Nytt pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.