Huvudförhandling i mål om grovt förtal

2019-11-12

Förhandlingen kommer att påbörjas kl. 09.00 båda dagarna. Dag 1 kommer det hållas sakframställningar samt förhör med målsäganden, den tilltalade och vittnen. Dag 2 kommer ytterligare vittnesförhör och slutanföranden att äga rum.

Förhandlingen kommer dag 1 att hållas i sal 26, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Besked om sal dag 2 lämnas senare.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast måndag den 18 november 2019 kl. 12.00 genom e-post eller telefon till Tobias Franzén, se kontaktuppgifter till höger.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För beställningar av handlingar, se kontaktuppgifter till höger. För frågor om målet bör kontakt tas i första hand med domstolshandläggaren Tobias Franzén och i andra hand med tingsfiskalen Linda Heikkilä. Kontaktuppgifter finns till höger. Ordförande i målet är chefsrådmannen Malou Lindblom.