Huvudförhandling i mål om grov mordbrand och vållande till annans död, grovt brott

2021-12-16

Vid den första huvudförhandlingsdagen kommer sakframställningar och målsägandeförhör att hållas på förmiddagen. Fortsatta målsägandeförhör och förhör med den tilltalade kommer att äga rum under eftermiddagen.

Vid den andra huvudförhandlingsdagen kommer vittnesförhör samt ytterligare målsägandeförhör att hållas.

Vid den tredje förhandlingsdagen finns tid reserverad för eventuella fortsatta/ytterligare förhör följt av personalia och slutanföranden. Den fjärde huvudförhandlingsdagen är en reservdag för det fall huvudförhandlingsplanen inte kan hållas.

Ytterligare en huvudförhandlingsdag är planerad den 27 december 2021 med början kl. 09:00. Denna huvudförhandlingsdag avser samma tilltalad men avser ett annat åtal än det för grov mordbrand och vållande till annans död, grovt brott.

Huvudförhandlingen kommer att hållas i sal 4. Det kommer även att finnas möjlighet att följa huvudförhandlingen från en sidosal. Åhörarplatser avsedda för allmänheten är begränsade med anledning av den pågående pandemin. De åhörarplatser som är tillgängliga kommer i första hand att erbjudas åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen.

Ordförande i målet är rådmannen Mikael Hammarstrand.