Huvudförhandling i mål om försök till mord m.m. Lycksele avslutad

2021-12-21

Dom i målet kommer att meddelas den 29 december 2021 kl. 11.00 genom att hållas tillgänglig på tingsrättens kansli. Tingsrätten har beslutat att den tilltalade ska vara fortsatt häktad till dess att dom i målet meddelas eller annat beslutas.

Ett pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att dom meddelas.