Huvudförhandling i mål om förberedelse till terroristbrott

2019-04-25

?Solna tingsrätt dömde den 8 mars i år en tilltalad för förberedelse till terroristbrott. Två andra åtalade frikändes från detta brott. Tingsrättens dom gällde också brott mot lagen om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (finansieringslagen). Flera tilltalade dömdes för sådana brott, men tingsrätten frikände också i vissa delar. De dömda personerna har överklagat tingsrättens dom. Även åklagaren har överklagat domen i olika delar.

 

 

 

Förhandlingen i hovrätten kommer att inledas den 2 maj kl. 9.00 med den del av målet som avser förberedelse till terroristbrott. Den 6 maj kommer den del som avser brott mot den s.k. finansieringslagen att påbörjas. Slutanförandena i målet beräknas kunna påbörjas den 20 maj.

 

 

 

Huvudförhandlingen i hovrätten kommer att pågå under sammanlagt ca 5 dagar. Den kommer främst att ägnas åt sakframställningar och slutanföranden. Inplanerade dagar för sakframställningar är den 2 och 6 maj samt ev. den 8 maj och dagar för slutanföranden den 20 och 21 maj samt ev. den 24 maj. Den muntliga bevisningen, dvs. de videoförhör som spelades in i tingsrätten med de tilltalade och vittnen, kommer att tas upp genom s.k. hänvisning efter att parterna har hållit sina sakframställningar. Att förhören tas upp genom hänvisning innebär att förhören spelas upp vid sammanträde med enbart hovrättens ledamöter närvarande. Den delen av förhandlingen är alltså inte offentlig.

 

 

 

I samband med att huvudförhandlingen avslutas kommer hovrätten att ge besked om tidpunkt för meddelande av hovrättens dom.

???Frågor angående förhandlingen besvaras av domstolshandläggaren Marie Andersson

 

Senast ändrad: 2019-04-25