Huvudförhandling i mål om förberedelse till mord

2022-01-24

Åklagaren har den 10 januari 2022 lämnat in stämningsansökan i mål B 108-22 där tio personer åtalas för bland annat förberedelse till mord.

Huvudförhandlingen i målet kommer att påbörjas tisdagen den 25 januari 2022 klockan 09.00. Förhandlingen i målet är planerad till 34 dagar.

Huvudförhandlingen kommer att inledas på Helsingborgs tingsrätt. Samtliga tilltalade kommer att närvara via videolänk när förhandlingen är i Helsingborg.

Med hänsyn till målets art och omfattning kommer förhandlingen från och med den 10 februari 2022 att hållas i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö.

Praktisk information

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin.

Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Om möjligt undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen.

All elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Undantag för journalister

Tingsrätten kan ge tillstånd för åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. En begäran om sådant tillstånd kan skickas till tingsrätten via e-post till Helsingborgs tingsrätt, avdelning 2, se kontaktuppgifter här intill.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Information om målet uppdateras löpande på tingsrättens webbplatsOm tingsrätten