Huvudförhandling i mål om bl.a. synnerligen grov narkotikasmuggling

2021-04-12

Den 31 mars 2021 inkom åtal i ett mål där flera personer varit misstänkta för grova narkotikabrott. I målet står nu totalt sex personer åtalade medan förundersökning fortfarande pågår avseende ytterligare en person. Samtliga personer i målet är frihetsberövade. De åtalade förekommer under sammanlagt sex åtalspunkter, som rör bland annat stämpling till och synnerligen grovt narkotikabrott, synnerligen grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Personerna påstås ha kopplingar till ett kriminellt nätverk i Södertälje och åtalet bygger bland annat på så kallad Encrobevisning – det vill säga bevisning från chattar och konversationer som skett med Encrotelefoner – samt konversationer från det krypterade chattprogrammet Signal.

 

Inför huvudförhandlingen har två försvarare begärt att den av åklagaren åberopade bevisningen från Encrochat inte ska tillåtas under rättegången, bland annat eftersom den inhämtats felaktigt av franska myndigheter och i strid med svensk lagstiftning. Åklagaren har motsatt sig deras begäran. Tingsrätten har därefter beslutat att avslå försvararnas begäran om att avvisa åklagarens bevisning. Enligt tingsrätten har det inte framkommit något som talar för att materialet tillförts utredningen i strid med gällande lag och internationella överenskommelser. Tingsrätten anser inte heller att det som förts fram om materialets uppkomstsätt eller övriga argument som försvararna gjort gällande medför att bevisningen ska avvisas.

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen i målet påbörjas den 13 april 2021 och planeras att pågå fram till den 9 juni 2021 med totalt 14 förhandlingsdagar. Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssal 1 på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. En preliminär huvudförhandlingsplan med närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns tillgänglig. Huvudförhandlingen kommer att börja kl. 09.30 varje dag.

Säkerhetskontroll

Det genomförs alltid en säkerhetskontroll vid entrén för att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.