Huvudförhandling i mål om bl.a. stämpling till mord på en advokat

2020-10-23

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som sedan har informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast torsdag den 29 oktober kl. 16.00 genom e-post till Stockholms tingsrätt avdelning 2, se kontaktinformationen. I ansökan om föranmälan ska uppgift om mediebolag, antal önskade platser, kontaktperson, e-post och telefon anges.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer även att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. På grund av det rådande läget med Covid-19 är antalet platser för media och allmänhet ytterst begränsat.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Tingsrätten har fattat beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt:

Ordförande i målet är chefsrådmannen Måns Wigén.

För beställningar av handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 2, se kontaktinformationen.