Huvudförhandling i mål om åtal för mord på Långströmsgatan i Göteborg 2022

2023-03-10

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandling i målet kommer att inledas den 15 mars 2023 och beräknas pågå under tolv dagar fram till och med den 18 april 2023. Observera att förhandlingsdagarna startar kl. 08.45. Nedan följer hållpunkter för vad som kommer att ske under respektive förhandlingsdag.

Den 15–17 och 20 mars – Yrkanden, inställningar och sakframställningar

Den 21 och 22 mars – Förhör med målsägande och tilltalade

Den 23 mars – Förhör med målsägande och vittnen

Den 27 mars samt 4 och 5 april – Förhör med vittnen

Den 17 april – Personalia och slutanföranden

Den 18 april – Slutanföranden

Den 19 april – Reservdag

 

Övrigt

För att beställa material kontakta gbg.tingsratt@dom.se. Skriv ”11861-22” i rubriken och ange tydligt vilket material som önskas.

Antalet åhörarplatser kommer att vara begränsat. Platserna är i första hand avsedda för anhöriga och media som föranmält sig och informerats i särskild ordning om att de fått plats. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen börjar.

Representanter för media som önskar närvara ombeds anmäla sig senast den 13 mars 2023 kl. 10.00 till maria.k.broberg@dom.se. Först till kvarn gäller.