Huvudförhandling i mål mot tre f.d. medlemmar i Knutby församling

2020-01-14

Tingsrätten har beslutat att huvudförhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar i de delar som handlar om åklagarens genomgång av del av den skriftliga bevisningen. Stängda dörrar kommer även att gälla under målsägandetbiträdet advokaten Elisabeth Massi Fritz sakframställan och genomgång av den skriftliga bevisningen, samt samtliga förhör i målet.

Tingsrätten återkommer med besked såvitt avser slutanförandena.