Huvudförhandling i mål gällande mord m.m.

2023-10-03

Om huvudförhandlingen

Huvudförhandlingen beräknas pågå i omkring 15 dagar och den inleds den 9 oktober med åtal för viss annan brottslighet. Den del av huvudförhandlingen som avser mord kommer att inledas den 11 oktober. Huvudförhandlingen kan i delar komma att hållas inom stängda dörrar.

En övergripande huvudförhandlingsplan kommer att publiceras på tingsrättens webbplats inom kort.

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Journalister har som utgångspunkt företräde framför övriga åhörare. Journalister som önskar närvara vid förhandlingen ombeds därför att anmäla detta. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till tingsrätten senast den 5 oktober kl. 15.00. Anmälan kan ske till nedan angivna e-postadress.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan, efter särskilt tillstånd från rättens ordförande, få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering. Den som önskar särskilt tillstånd ska kontakta ordningsvakterna/receptionen inför huvudförhandlingen.

 

Information till media: Elektronisk utrustning med meraOm tingsrätten