Huvudförhandling i mål B 2885-17 - ”mord på Ramels väg”

2019-08-14

Preliminär huvudförhandlingsplan.

 

Torsdag den 15 augusti – måndag den 19 augusti

-          Åklagarens sakframställan.

-          Försvararnas sakframställan.

-          Förhör med en av de tilltalade.

 

Måndag den 26 augusti

-          Förhör med en av de tilltalade.

 

Måndag den 9 september – tisdag den 10 september

-          Förhör med två av de tilltalade.

 

Onsdag den 11 september – fredag den 13 september

-          Vittnesförhör

 

Måndag den 30 september

-          Reservdag

                                                                                  

Onsdag den 2 oktober

-          Slutanföranden

 

Fredag den 4 oktober

-          Reservdag

 

 

Huvudförhandlingen hålls på Rättscentrum i Malmö.

Elektronisk utrustning får tas med in i salen, men ska vara avstängd och undanstoppad. Journalister tillåts använda elektronisk utrustning för att sköta sitt arbete.

 

Senast ändrad: 2019-08-14