Huvudförhandling i mål B 12627-20 angående försök till mord och medhjälp till försök till mord

2021-11-23

Preliminär huvudförhandlingsplan.

Onsdag den 24 november

Åklagarens sakframställan.

Fredag den 26 november

Fortsatt sakframställan.

Måndag den 29 november

Fortsatt sakframställan inklusive målsägandebiträdets och försvararnas sakframställan. Förhör med målsäganden. Förhör med tilltalad

Torsdag den 2 december

- Fortsatt förhör med tilltalade - Vittnesförhör.

Måndag den 6 december

Forts. vittnesförhör. Personalia Slutanförande.

Huvudförhandlingen hålls i sal 52 på Rättscentrum den första dagen därefter i sal 7 på Malmö tingsrätt.

Elektronisk utrustning får tas med in i salen, men ska vara avstängd och undanstoppad. Journalister tillåts använda elektronisk utrustning för att sköta sitt arbete.