Huvudförhandling i mål avseende grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen under åren 2011 och 2012

2022-02-01

Åhörarplatser

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för anhöriga och representanter för media. Representanter från media ska föranmäla sig och kommer därefter informeras om plats tilldelas. Föranmälan sker senast den 25 februari 2022 genom e-post till solnatingsratt.avdelning4@dom.se. Presslegitimation krävs.

Allmänheten kommer att kunna närvara vid rättegången i den utsträckning det finns plats. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter till allmänhetens platser kan hämtas ut vid tingsrättens reception från kl. 08.00 inför varje förhandlingsdag. Är den åhörare som tilldelats en biljett inte på plats vid anvisad sal vid påropet kan platsen komma att tilldelas en köande åhörare som inte tilldelats en biljett.

Samtliga åhörare ombeds att vara på plats i god tid och att iaktta de rekommendationer som eventuellt gäller med anledning av pandemi.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroller kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom en röntgenmaskin. Kontrollen går fortare ju färre föremål som medtas. Om möjligt, undvik att ta med större väskor. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen.

Enligt beslut från tingsrätten får åhörare i förhandlingssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler samt inskränkningar i möjligheten till ljudupptagning.

 

Chefsrådmannen Björn Skånsberg och rådmannen Ewa Lindbäck kommer att döma i målet tillsammans med nämndemän.