Huvudförhandling i mål angående mord november 2021 i Falköping

2022-06-08

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll genomförs vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid.