Huvudförhandling i det sk. bussmordet i Kiruna

2020-10-29

Den fortsatta förhandlingen kommer att hållas i Luleå tingsrätt från den 9 november kl. 09.00. Det är planerat förhandlingsdagar den 9 - 11, 18 - 20 och 23 november med start kl. 09.00 varje dag.

På grund av den pågående Covid-19-pandemin kommer antalet åhörarplatser att vara begränsat.

Media som önskar boka platser ombedes kontakta Gällivare tingsrätts kansli via e-post.

 

E-post