Huvudförhandling i det s.k. Telia-målet

2020-09-14

Stockholms tingsrätt ogillade den 15 februari 2019 ett åtal mot tre tilltalade för bestickning, grovt brott. Målet har kopplingar till TeliaSoneras verksamhet i Uzbekistan. Åklagarna har överklagat den friande domen.

Huvudförhandlingen i hovrätten kommer att inledas måndagen den 21 september 2020, kl. 9.30 och totalt är 33 dagar bokade fram till december.

Rättegången är uppdelad efter de fem åtalspunkterna. Den muntliga bevisning som togs upp i tingsrätten och som finns tillgänglig genom inspelningar kommer hovrätten att ta del av genom s.k. hänvisning, vilket innebär att förhören spelas upp vid sammanträden med enbart hovrättens ledamöter närvarande. Dessa delar av förhandlingen är alltså inte offentliga.

Rättegången kommer att hållas i Svea hovrätts lokaler på Riddarholmen. Antalet platser för media och allmänheten kommer att vara mycket begränsade med hänsyn till den pågående covid-19-pandemin. Media kommer att ha förtur till lediga platser framför allmänheten.