Huvudförhandling i det s.k. Hjärstamordet i Örebro startar i april

2021-03-23

Huvudförhandlingen i målet är beräknad att pågå under 18 dagar, varav 9 dagar är öppna för press och allmänhet. Huvudförhandlingen är planerad att avslutas den 5 maj 2021. Förhandlingsdagar som är öppna för press och allmänhet hålls den 7 - 9/4, 12 - 13/4, 15/4 (parternas sakframställningar) samt 3 - 5/5 (personalia och parternas slutanföranden) med start kl. 09.00 alla dagar. Förhandlingen hålls i sal 2 vid Örebro tingsrätt på Järnvägsgatan 1A.

Hovrätten kommer ta del av den åberopade muntliga bevisningen genom hänvisning, dvs i parternas utevaro. Denna del av förhandlingen är inte öppen för press och allmänhet.

Platsbokning och ackreditering

Åhörarplatser avsedda för allmänheten är starkt begränsade med anledning av den pågående pandemin. Dessa platser är i första hand avsedda för media och anhöriga som föranmält sig (gäller ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast tisdagen den 6 april kl. 09.00 genom e-post till jonas.mathsson@dom.se.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer, smarta klockor och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Övrigt

Praktiska frågor gällande förhandlingen hänvisas till hovrättsfiskalen Jonas Mathsson. Kontakt sker genom e-post till jonas.mathsson@dom.se.

Handlingar från målet kan beställas, se under beställ dom.