Huvudförhandling i det s.k. Casinomålet

2020-03-30

Uppsala tingsrätt dömde den 24 januari i år 108 av 119 tilltalade för bl.a. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott i det s.k. Casinomålet. Cirka 75 av de dömda personerna har överklagat tingsrättens dom. Även åklagaren har överklagat domen i vissa delar.Huvudförhandlingen i hovrätten kommer att inledas den 1 april 2020 kl. 9.30 och kommer att pågå under drygt 50 dagar. Den muntliga bevisningen, dvs. de videoförhör som spelades in i tingsrätten kommer att tas upp genom s.k. hänvisning efter att parterna hållit sina sakframställningar. Att förhören tas upp genom hänvisning innebär att förhören spelas upp vid sammanträde med enbart hovrättens ledamöter närvarande. Den delen av förhandlingen är alltså inte offentlig.Rättegången kommer att hållas i Svea hovrätts lokaler men flertalet av de tilltalade kommer att närvara från olika tingsrätter i Sverige. Åhörare och media tillåts endast närvara i Svea hovrätt vilket innebär ett begränsat antal platser. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.Frågar angående förhandlingen besvaras av hovrättens avdelning 8.