Huvudförhandling gällande åtalet mot den person som i media nämns som "kulturprofilen" inleds den 19 september

2018-09-12

Förhandlingen hålls i sal 34, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm.   

Dag 1, 19 september: Sakframställan samt förhör med målsägande och tilltalad.

Dag 2, 20 september: Vittnesförhör.

Dag 3, 24 september: Slutanföranden.

Vid förhandlingens början kommer rätten att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende delar av förhandlingen eftersom målet rör misstänkta sexualbrott. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.  

Domare i målet kommer att vara lagmannen Gudrun Antemar samt tre nämndemän.

Åklagare är kammaråklagaren Christina Voigt, City åklagarkammare i Stockholm.

Försvarsadvokat är Björn Hurtig och målsägandebiträde är advokaten Elisabeth Massi Fritz. 

Beställning av handlingar i målet.

 

Kopior av handlingar kan mot avgift beställas via e-post stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

 

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med tingsfiskalen Johanna Price och domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktuppgifter till höger. 

Senast ändrad: 2018-09-12