Huvudförhandling avslutad i mål om våldtäkt mot barn m.m.

2022-11-01

I samband med huvudförhandlingen beslutade tingsrätten att dom i målet kommer att meddelas den 16 november 2022, kl. 11.00, samt att den tilltalade ska vara fortsatt häktad till dess dom meddelas eller annat beslutas.

Beställ handlingar via e-post till boras.tingsratt.handlingar@dom.se