Huvudförhandling avslutad i det stora narkotikamålet

2020-02-13

Dom i målet kommer att meddelas den 20 maj 2020 kl. 11.00. 

Huvudförhandlingen som började den 14 februari 2019 har pågått i ett år.

Ett pressmeddelande och en sammanfattning av domen kommer att publiceras i samband med att dom i målet meddelas.

Den som vill beställa domen kan göra det redan nu genom att använda följande mailadress och uppge målnummer B 2457-18:

 helsingborgs.tingsratt@dom.se