Hustru till Bandidosledare får inte ha vapen

2020-03-31

Kvinnan är intresserad av jakt och är själv laglydig. Hon fick vapentillstånd i augusti 2019.

Senare fick Polismyndighetens tillståndsenhet information från en annan del av myndigheten om att kvinnan sen länge är gift med en man som är högt uppsatt inom Bandidos MC och som tidigare har dömts för våldsbrott. Polismyndigheten beslutade därför i november 2019 att omhänderta hennes vapen.

Förvaltningsrätten upphävde Polismyndighetens beslut. Kammarrätten i Göteborg har nu ändrat den domen och fastställt omhändertagandet.

De stränga kontrollregler som finns i vapenlagen syftar till att motverka missbruk av skjutvapen och ammunition, skriver kammarrätten.

- Därför finns det anledning att även ta hänsyn till omständigheter som gäller andra personer i vapeninnehavarens hushåll, säger kammarrättslagmannen Gertrud Forkman.

Kammarrätten bedömer att det finns en klar risk att kvinnans vapen missbrukas.