Hundägare frias från ansvar för vållande till annans död

2019-06-25

Örebro tingsrätt har idag meddelat dom i målet där en hundägare åtalats för vållande till annans död

Den 27 juli 2018 avled en 15-årig pojke efter att ha blivit biten i halsen av en hund. Åklagaren väckte åtal vid Örebro tingsrätt mot hundens ägare för vållande till annans död under påståendet att hundägaren brustit i den tillsyn och aktsamhet som krävts av henne dels såsom familjehemsförälder åt pojken, dels såsom ägare till en amerikansk bulldogg. En hund som enligt åklagaren hade speciella egenskaper och mentalitet.

Tingsrätten har nu friat hundägaren och konstaterat att hundägaren inte varit oaktsam när hon lämnade hunden, som hon haft i fyra år, utan uppsikt och kontroll på en uteplats där den familjehemsplacerade pojken befann sig. Tingsrätten har konstaterat att omständigheterna inte varit sådana att hundägaren insett eller borde ha insett risken för att hunden skulle gå till angrepp mot pojken. Inte heller är det, enligt tingsrätten, visat att hundägaren på annat sätt genom oaktsamhet orsakat pojkens död.

Föräldrarna till pojken tillerkänns visst skadestånd på den grunden att en hundägare har att svara för skada som en hund orsakat även om hundägaren inte vållat skadan.

 

 

Senast ändrad: 2019-06-25