Hudiksvalls tingsrätt blir Hälsinglands tingsrätt

2022-11-01

Ovanligt med namnbyte

Att domstolar byter namn hör inte till vanligheterna. Senaste gången det hände var 2011 när Länsrätterna bytte namn till Förvaltningsrätter. Då slogs 23 länsrätter samman till tolv domstolar. Samma år bytte även Regeringsrätten namn till Högsta förvaltningsdomstolen.

Omfattande planering

Arbetet med att planera inför namnändringen har pågått under en längre tid och har involverat anställda på såväl domstolen som representanter från Domstolsverket.

Rolf Petersson har samordnat arbetet med namnbytet från Domstolsverkets håll. Han berättar att det är ett omfattande arbete som har genomförts. Hittills har de involverade lagt närmare 200 timmar på arbetet.

- Varje avdelning på Domstolsverket har haft en kontaktperson som har ansvarat för namnbytet utifrån de delar som ligger inom deras ansvarsområde. De har varit involverade i framtagandet av beslutsunderlag och nu i själva utförandet. Arbetet har skett i samverkan med domstolen.

Rolf berättar att de har haft som utgångspunkt att genomföra namnbytet så enkelt och smidigt som möjligt.

- Namnbytet innebär inget stort jobb i sig, men det är en lång lista med system som påverkas och det finns ofta ett beroende till ett eller flera andra system. Så på det sättet kan man ändå säga att det är ett omfattande samordningsarbete som krävs.

Beslutet om att byta namn påverkar också vår relation med andra aktörer i rättskedjan som behöver informeras exempelvis Polismyndigheten och Kriminalvården.

Väntar på nya lokaler

Under våren 2023 flyttar Hälsinglands tingsrätt in i nya lokaler vid Lillfjärden i Hudiksvall.

- Vi ser fram emot att få flytta in i nya, moderna lokaler som är bättre anpassade och rustade för dagens krav, bland annat när det gäller säkerhet och teknik. I tingsrättens nya lokaler på Drottninggatan 17 finns 7 förhandlingssalar och tillräckligt med kontorsplatser för tingsrätten att kunna växa i de närmaste åren. Något nytt datum för inflyttning är ännu inte fastställt, men det blir sannolikt någon gång på vårkanten som flyttlasset går, säger Christian.

Uppdraget är detsamma

Tingsrättens roll och uppdrag påverkas inte av namnändringen. Det geografiska området (domkretsen) omfattas av delar av Gävleborgs län: Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker, och Söderhamn.